top of page

Algemene voorwaarden workshops

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met CoPain CV afsluit.
Vooraleer je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je in te schrijven voor een workshop (rechtstreeks of via cadeaubon), ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door het indienen van een mail door cliënt of een ticket aan te kopen via de webshop en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door CoPain CV. 

1.3 Deze Algemene voorwaarden voor workshops zijn geldig voor alle aangekochte tickets vanaf 1 februari 2024.

2: Inschrijvingen
2.1
Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 CoPain CV behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 8 en 12 deelnemers per workshop. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

2.5 Indien u een factuur voor de betaling van de workshop wenst, dient u een mail te sturen naar broodmakers@copain.gent. U kan niet inschrijven via de website.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3: Annulering door deelnemer

3.1 U heeft het recht om binnen 14 dagen na aankoop van een ticket af te zien van uw aankoop.

3.2 Annuleren dient via e-mail te gebeuren naar workshops@copain.gent.

3.3 Bij annulering krijgt u een waardebon bij CoPain CV ter waarde van het aangekochte bedrag.

3.4 Na deze periode (14 dagen na aankoop) kan u annuleren, maar wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop wordt ook geen geld teruggeboekt.

3.5 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4: Annulering door CoPain CV

4.1 CoPain CV behoudt zich het recht een workshop te allen tijde af te gelasten. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.
4.2 CoPain CV is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 3 dagen voor aanvang bericht.
4.3 CoPain CV is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.4 CoPain CV is gerechtigd bij ziekte van de docent de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde inschrijvingskosten worden gerestitueerd.
4.5 De workshop vindt alleen plaats mits er minimaal 8 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

5: Aansprakelijkheid
5.1
CoPain CV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
5.2 CoPain CV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het bevuilen of beschadigen van kledij tijdens de workshop.

6: Klachten

6.1 Als u een klacht heeft over de workshop dan kan u deze steeds via mail aan workshops@copain.gent formuleren. Wij bekijken deze klacht en proberen deze voor u op te lossen, indien gegrond.
6.2 Een klacht is geen reden tot terugbetaling van de workshop.

7: Overig

7.1 CoPain CV behoudt zich altijd het recht om de workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
7.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
7.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop en te weigeren voor volgende workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

8: Annuleringsvoorwaarden tickets aangekocht voor 1 februari 2024

8.1 Aangekochte tickets zijn NIET terugbetaalbaar. 

8.2 Tot twee weken voor aanvangsdatum kan een ticket omgeruild worden voor een tegoedbon voor een andere workshop in het geval u niet aanwezig kan zijn. 
8.3 Na deze termijn kan een ticket doorgegeven worden aan een familielid/vriend/collega.

Bedankt om dit te respecteren.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met workshops@copain.gent.

bottom of page